Een reis aan het voorbereiden naar Boedapest of Hongarije? Zakelijke of verhuisplannen? Een schoolproject?
Als voormalige correspondenten en gidsen helpen we u graag om wijs te worden uit dit land met zijn bewogen geschiedenis, boeiende cultuur en uitzonderlijke taal, via lezingen in kleiner en groter gezelschap of praktische hulp bij de organisatie van reizen. Daarnaast zijn we beschikbaar als reisbegeleiders.

26 February 2012

Hongaarse mummies

Mummie uit Vác
Midden jaren negentig werden bij werkzaamheden in het centrum van Vác twee vergeten cryptes gevonden, met daarin tot 256 beschilderde, in perfecte staat verkerende grafkisten en een groot aantal gemummificeerde lichamen. Ook de kleding en alles wat ze mee hadden kregen in hun kist was uitstekend bewaard gebleven.
De crypten behoorden tot de de Dominicaanse Kerk in het centrum van het barokke Donaustadje op een half uur van Boedapest. Ze werden eind 17de eeuw in gebruik genomen en in 1838 afgesloten en vergeten.
Het was een voor Europa unieke vondst. De lichamen zijn waarschijnlijk door de klimaat in de crypten en de olie uit het hout van de kisten bewaard gebleven. Het gaat om beter gesitueerde inwoners van de stad, maar niet alleen om de allerrijksten. Er zijn handelaars bij, gildelieden en kinderen. Hun kleding, de voorwerpen, de beschilderde kisten en de teksten op de kisten geven een mooie inkijk in het leven van die tijd. Interessant is dat de teksten op de kisten grotendeels in het Duits zijn, een getuigenis van het feit dat Vác in die jaren een hoofdzakelijk Duitstalige stad was.


Ten tijde van de vondst ontstond een discussie wat er met de kisten moest gebeuren. Per slot van rekening waren de lichamen niet zó oud, en het is niet denkbeeldig dat er nu mensen in de stad rondlopen met een betovergrootvader of betbetovergrootmoeder tussen de mummies. Kon je dat zomaar tentoon stellen?
Uiteindelijk is besloten om dat, gezien het unieke karakter van de vondst en het feit dat het toch om meerdere eeuwen tijdsverschil gaat, toch te doen. Het overgrote deel van de kisten ging naar een opslag van het Museum voor Natuurhistorie in Boedapest, maar een aantal mummies bleef in Vác, waar ze  te bezichtigen zijn in het Memento Mori-museum, in een keldergewelf op het hoofdplein in het centrum. Het is niet de oorspronkelijke crypte, maar een ruimte die er sterk aan doet denken. Behalve de mummies en een groot aantal beschilderde kisten zijn er sacrale voorwerpen, sieraden en kledingstukken tentoongesteld. De begeleidende teksten zijn in het Hongaars en het Engels.
Momento Mori, Március 15. tér, dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur.

No comments: