Een reis aan het voorbereiden naar Boedapest of Hongarije? Zakelijke of verhuisplannen? Een schoolproject?
Als voormalige correspondenten en gidsen helpen we u graag om wijs te worden uit dit land met zijn bewogen geschiedenis, boeiende cultuur en uitzonderlijke taal, via lezingen in kleiner en groter gezelschap of praktische hulp bij de organisatie van reizen. Daarnaast zijn we beschikbaar als reisbegeleiders.

13 January 2012

Hongaarse wandelpaden ontraadseld

Hongarije is een ideaal wandelland. De heuvels en bergen zijn zelden erg stijl en er zijn maar weinig plekken waar meer van een wandelaar wordt gevraagd dan een goed stel benen. Overal vind je veldwegen en bospaden en zeer zelden loop je tegen een hek of een bord aan dat de doorgang aan. Met 373 waargenomen vogelsoorten, een rijke flora en tal van vlindersoorten die in West-Europa niet of nauwelijks voorkomen, is er voor wandelaars natuurliefhebbers in Hongarije veel te beleven. Steeds meer dorpen ontdekken dat. Om toeristen te trekken zetten ze de laatste tijd wandelpaden uit in hun omgeving. Maar ook in de directe omgeving van Boedapest kun je prima wandelen. Direct aan de rand van Boeda begint een uitgestrekt natuurgebied met tal van wandelpaden. Een simpele stadsbus is genoeg om er te komen. Normafa, bereikbaar met bus 21 vanaf het Széll Kálman tér, biedt bijvoorbeeld een prachtig uitzicht over de stad, je vindt er een paar restaurants en café's, een station van de Kindertrein, een reeks wandelpaden en in de winter een hoop wintervertier. Van veel gebieden bestaan gedetailleerde kaarten en zeker in natuurgebieden is vaak een fijnmazig net van wandelingen uitgezet. Makkelijk is dat overal in het land hetzelfde markeringssysteem wordt gebruikt, en datzelfde markeringssysteem vind je ook op de wandelkaarten terug. Het is alleen even weten hoe. Wandelingen worden aangegeven met kleine witte vlakjes op bomen, muren, palen of stenen met daarin een teken: een vierkantje, een open of gesloten cirkel, driehoek, omgekeerd hoefijzertje, plus, vierkantje of streep. Die tekens zijn rood, groen, geel of blauw. Tekens met een blauwe streep verwijzen naar de Nationale Blauwe Route, een 1100 kilometer lang lange-afstandspad dat als het oudste in Europa geldt. Ook de andere strepen verwijzen naar langere paden. De vierkanten betekenen dat de route een toeristenhuis, een dorp of andere bebouwing aandoet. Handig om te weten als je verdwaald bent. De plus is een pad dat twee andere paden met elkaar verbindt. De open cirkels, soms met aan één kant een pijlpunt, geven aan dat het een eenvoudige rondwandeling is, terwijl de gesloten cirkel ernaar verwijst dat de weg langs een bron komt. Paden met een driehoek voeren langs heuveltoppen of andere uitzichtpunten, terwijl het omgekeerde hoefijzertje symbool staat voor een grot langs de route. En dan zie je soms nog een soort L, wat betekent dat er een ruïne te bezichtigen is. Er zijn ook nog paden met een T, wat betekent dat er langs de weg borden staan met uitleg over de vogels de bomen en andere wetenswaardigheden. In het Hongaars, over het algemeen, dat is jammer. In de buurt van dorp zie je steeds vaker paden met een soort M erop, die aangeeft dat het pad de bezienswaardigheden van het dorp aandoet. Op kaarten vind je dezelfde tekens terug, begeleid door een letter: P, Z, S of K. De P staat voor piros, rood, en Z voor zöld, groen, de S voor sarga, geel en de k voor kék, blauw. Het is dus een kwestie van combineren. Een plusje betekent een P is een rode plus op de boom. Het kan eigenlijk niet missen.

No comments: